Certified Reference Materials

məhsullar

Sertifikatlaşdırılmış İstinad Materialları

  • Reference Material For Physical Testing

    Fiziki Test üçün İstinad Materialı

    Bu sertifikatlaşdırılmış istinad materialları kömür analizləri üçün analitik standartlar kimi istifadə etmək üçün müxtəlif kükürd tərkibli 16 kömür nümunəsindən ibarətdir.Kükürddən əlavə, onlar kül, uçucu maddələr, kalorifik dəyər, karbon, hidrogen, azot və həqiqi nisbi sıxlıq üçün sertifikatlaşdırılmışdır.Bütün məlumatlar cədvəl 1-də verilmişdir.