Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

məhsullar

Karbon Polad Və Alaşımlı Polad Kimyəvi Təhlili üçün İstinad Materialları Seriyası

  • Certified Reference Material

    Sertifikatlaşdırılmış İstinad Materialı

    CRM dəmir filizi analizində analitik alətlərin keyfiyyətinə nəzarət və kalibrləmə üçün istifadə olunur, həmçinin analitik metodların düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi və yoxlanılması üçün istifadə olunur.CRM ölçülmüş dəyərin ötürülməsi üçün istifadə edilə bilər.

  • Reference Material For Physical Testing

    Fiziki Test üçün İstinad Materialı

    Bu sertifikatlaşdırılmış istinad materialları kömür analizləri üçün analitik standartlar kimi istifadə etmək üçün müxtəlif kükürd tərkibli 16 kömür nümunəsindən ibarətdir.Kükürddən əlavə, onlar kül, uçucu maddələr, kalorifik dəyər, karbon, hidrogen, azot və həqiqi nisbi sıxlıq üçün sertifikatlaşdırılmışdır.Bütün məlumatlar cədvəl 1-də verilmişdir.