Series Reference Materials Of Ores

məhsullar

Filizlərin Serial İstinad Materialları

  • Reference Material For Environmental Testing

    Ətraf Mühitin Testi üçün İstinad Materialı

    CRM, Ferrotitan analizində analitik alətlərin keyfiyyətinə nəzarət və kalibrləmə üçün istifadə olunur.O, həmçinin analitik metodların düzgünlüyünü qiymətləndirmək və yoxlamaq üçün istifadə olunur.CRM ölçülmüş dəyərin ötürülməsi üçün istifadə edilə bilər.

  • Reference Material For Chemical Testing

    Kimyəvi Sınaq üçün İstinad Materialı

    CRM Dəmir Konsentratının analizində analitik alətlərin keyfiyyətinə nəzarət və kalibrləmə üçün istifadə olunur.O, həmçinin analitik metodların düzgünlüyünü qiymətləndirmək və yoxlamaq üçün istifadə olunur.CRM ölçülmüş dəyərin ötürülməsi üçün istifadə edilə bilər.