Reference Material For Physical Testing

məhsullar

Fiziki Test üçün İstinad Materialı

Qısa Təsvir:

Bu sertifikatlaşdırılmış istinad materialları kömür analizləri üçün analitik standartlar kimi istifadə etmək üçün müxtəlif kükürd tərkibli 16 kömür nümunəsindən ibarətdir.Kükürddən əlavə, onlar kül, uçucu maddələr, kalorifik dəyər, karbon, hidrogen, azot və həqiqi nisbi sıxlıq üçün sertifikatlaşdırılmışdır.Bütün məlumatlar cədvəl 1-də verilmişdir.


Məhsul təfərrüatı

Məhsul Teqləri

Məhsulun təqdimatı

Hər bir kömür havada qurudulmuş, ölçüsü <0,2 mm-ə qədər kiçildilmiş, homojenləşdirilmiş və ayrı-ayrı şüşə qablara qablaşdırılmışdır.

Physical Testing (1)
Physical Testing (2)

Sertifikatlaşdırılmış Dəyərlər

Cədvəl 1 Kömür üçün sertifikatlaşdırılmış dəyərlər və qeyri-müəyyənlik 01-01-2021-ci il iyun -30-2022

GBW nömrəsi

İstehsal Dəstəsi

Sertifikatlaşdırılmış dəyər və qeyri-müəyyənlik

Kükürd

St,d/%

Ash

Ad/%

Uçucu Maddə

Vd/%

Ümumi kalorifik dəyər

Qgr,dMJ/kq

Karbon*

Cd/%

hidrogen*

Hd/%

Azot*

Nd/%

Həqiqi Nisbi Sıxlıq (20℃) *

 

Char qalığının xarakterik xüsusiyyətləri*(CRC)

Kömür növü

GBW11101

L

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

0,45

10.53

20.17

31.96

79.24

4.22

1.36

1.40

6

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0.03

0,07

0.22

0.16

0.38

0.10

0.04

0.02

GBW11102

c

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

1.59

9.70

34.48

30.17

73.46

4.65

1.36

1.41

5

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0.03

0.12

0,25

0.16

0.27

0.17

0,05

0.02

GBW11104

m

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

1.03

17.57

8.07

27.77

74.71

2.26

0,84

1.69

2

Antrasit

Qeyri-müəyyənlik

0.02

0.12

0.20

0.11

0.22

0.10

0.04

0.03

GBW11105

j

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

1.74

16.86

7.86

27.98

74.73

2.37

0,98

1.67

2

Antrasit

Qeyri-müəyyənlik

0.03

0.14

0.19

0.15

0.27

0,07

0.03

0.02

GBW11107

g

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

0.81

9.34

30.53

31.03

76.17

4.58

1.37

1.39

6

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0.02

0.09

0.30

0.15

0.26

0.09

0.02

0.02

GBW11107

i

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

0,82

9.05

30.54

31.12

76.32

4.54

1.38

1.40

6

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0.03

0.11

0.29

0.17

0.27

0.11

0.03

0.03

GBW11108

t

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

1.91

13.33

32.97

28.34

69.55

4.39

1.19

1.45

5

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0.03

0.11

0.20

0.16

0.23

0.14

0,05

0.03

GBW11109

s

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

2.83

31.30

29.21

21.82

53.18

3.66

0,93

1.62

5

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0,05

0.17

0.26

0.22

0.39

0.10

0.03

0.02

GBW11109

u

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

2.57

30.89

28.26

22.24

54.04

3.72

0.91

1.62

6

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0.06

0.17

0,28

0.22

0,48

0.13

0.03

0.02

GBW11110

q

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

4.35

28.92

20.47

22.91

56.99

3.23

0,94

1.66

4

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0.06

0.17

0.29

0.16

0.39

0,08

0.03

0.02

GBW11110

r

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

4.13

33.96

24.35

20.70

51.00

3.25

0,99

1.72

4

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0,07

0.20

0.31

0.19

0.40

0.09

0.04

0.02

GBW11111

u

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

1.73

15.72

23.54

29.26

72.07

4.14

1.18

1.45

6

Bitumlu

Qeyri-müəyyənlik

0,05

0.10

0.27

0.14

0.42

0,08

0.04

0.02

GBW11112

L

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

2.15

22.09

9.55

25.64

68.65

2.30

0,87

1.73

2

Antrasit

Qeyri-müəyyənlik

0.06

0.13

0.31

0.15

0.39

0.09

0.04

0.02

GBW11113

L

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

3.42

16.18

11.99

28.68

72.56

3.28

1.03

1.53

2

Antrasit

Qeyri-müəyyənlik

0,05

0.12

0.27

0.15

0.42

0,08

0.04

0.02

GBW11113

m

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

3.37

16.06

12.10

28.68

72.51

3.31

1.03

1.53

2

Antrasit

Qeyri-müəyyənlik

0.06

0.12

0.30

0.17

0,35

0,07

0.04

0.02

GBW11126

g

Sertifikatlaşdırılmış dəyər

0.27

9.49

8.14

32.21

83.28

3.16

1.15

1.47

2

Antrasit

Qeyri-müəyyənlik

0.02

0.12

0.19

0.10

0,28

0.06

0.04

0.01

Qeyd: * CNAS-ın istehsal bacarığı üçün tövsiyə olunan əhatə dairəsində olmadığını göstərir

Homojenlik Testi və Sabitlik

Homojenlik testi kül və kükürdün təyini yolu ilə qablaşdırılmış vahidlərdə aparılmışdır.Analiz üçün götürülən nümunənin minimum çəkisi 1,0 q (kül) və ya 0,05 q (kükürd) təşkil edir.Variasiya təhlili göstərdi ki, müxtəlif şüşələr arasındakı dəyişkənlik təkrar təsbitlər arasındakı dəyişkənlikdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir.

Sertifikatlaşdırılmış dəyərlərin yoxlanılması bir ildir.Shandong Institute of Metallurgical Science Co., Ltd tərəfindən müraciət əsasında yenidən işlənmiş sertifikatlaşdırılmış dəyərlər verildikdən sonra sertifikatlaşdırma hər il üçün həyata keçiriləcək.

Metodların xarakteristikası

9 səlahiyyətli laboratoriyada iki və ya daha çox nümayiş etdirilə bilən dəqiqlik metodlarından istifadə edərək metodların səciyyələndirilməsi.

Maddə

Təhlil üsulu

Ümumi kükürd

GB/T 214-2007 Kömürdə ümumi kükürdün təyini, Eşka üsulu

Kül və uçucu maddə

GB/T 212-2008 Kömürün təxmini təhlili

Ümumi kalorifik dəyər

GB/T 213-2008 Kömürün kalorifik dəyərinin təyini

Karbon və Hidrogen

GB/T 476-2008 Kömürdə karbon və hidrogenin təyini

Azot

GB/T 19927-2008 Kömürdə azotun təyini

Həqiqi Nisbi Sıxlıq

GB/T 217-2008 Kömürün həqiqi nisbi sıxlığının təyini

Əmlak Dəyərlərinin Təyinatı Və Qeyri-müəyyənliklər

Sertifikatlaşdırma təhlilləri bir neçə ixtisaslı laboratoriyalar tərəfindən Çin Milli Standartı (GB) metodlarından istifadə etməklə aparılmışdır.

Sertifikatlaşdırılmış dəyər X kimi ifadə edildiT±U, burada XTorta dəyər və U genişlənmiş qeyri-müəyyənlikdir (95% etimad səviyyəsi).Cədvəl 1-də faktiki verilmiş qeyri-müəyyənliyə bir il ərzində nümunənin deqradasiyası üçün ehtiyat daxildir.

Sertifikatlaşdırmaya aparan texniki ölçmələrin statistik təhlili və ümumi istiqaməti və koordinasiyası Shandong Institute of Metallurgical Science Co., Ltd tərəfindən həyata keçirilib.

Metroloji izləmə

9 ixtisaslı laboratoriyanın səciyyələndirilməsindən əvvəl istifadə olunan alətlər və avadanlıqlar yoxlanılmalı və ya kalibrlənməlidir və istinad materiallarının izlənməsini təmin etmək üçün xarakteristikalar zamanı monitorinq üçün sertifikatlaşdırılmış istinad materiallarından istifadə edilməlidir.

Paket, Saxlama və İstifadə

1) Bu sertifikatlaşdırılmış istinad materialları qəhvəyi şüşə butulkaya qablaşdırılır.Hər birinin çəkisi 50 qr.

2) Tərkibində materiallar olan şüşə möhkəm bağlanaraq soyuq və quru yerdə saxlanmalı və yalnız zəruri hallarda açılmalıdır.

3) Bütün məlumatlar quru əsaslarla ifadə edilir.Quru əsaslar üzrə məlumatların hesablanması üçün istifadə edilən rütubət (ümumi analiz test nümunəsindəki rütubət) GB/T 212-2008 “Kömürün yaxın analizi”ndə nəmlik analizi metoduna uyğun olaraq müəyyən edilir.

4) Bu sertifikatın 1-ci cədvəlində verilmiş dəyərlər CRM üçün 01-01-2021-ci il tarixlərində müəyyən edilmiş dəyərlərdir.

Laboratoriya

Adı: Shandong Institute of Metallurgical Science Co., Ltd.

Ünvan: 66 Jiefang East Road, Jinan, Shandong, China;

Veb sayt:www.cncrms.com

Emai:cassyb@126.com

New standard coal1

Təsdiq etdi: Gao Hongji

Laboratoriya direktoru

Tarix: 1 iyul 2021-ci il


  • Əvvəlki:
  • Sonrakı:

  • Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin