Gas Reference Materials

məhsullar

Qaz İstinad Materialları

  • Certified Reference Material of Benzoic Acid

    Benzoik turşusunun sertifikatlaşdırılmış istinad materialı

    CRM oksigen bombasının kalorimetrinin yoxlanılması/kalibrlənməsi üçün istifadə olunur.O, həmçinin analitik metodların düzgünlüyünü qiymətləndirmək və yoxlamaq üçün istifadə olunur.CRM elektrik enerjisi, kömür, hərbi sənaye, elmi tədqiqatlar və digər sahələrdə kalorifik dəyərin ölçülməsi üçün istifadə edilə bilər.